لوگو جاب‌ویژن
استخدام بیمه آسیا
استخدام بیمه آسیا
بیمه آسیا 4.4
1001 تا 5000 نفر
فعالیت در زمینه بیمه های بازرگانی
سال تاسیس 1338
صنعت بیمه
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی

امتیاز سازمان

4.4
درباره ما
بیمه آسیا با بیش از 62 سال سابقه فعالیت درسراسر کشور
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
بیمه آسیا

4.4

کارشناس IT - آقا
بیمه آسیا
رشت

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس IT
بیمه آسیا
مشهد

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس IT
بیمه آسیا
گرگان

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس IT
بیمه آسیا
ساری

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور مالی
بیمه آسیا
شاهرود

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور مالی
بیمه آسیا
گنبد کاووس

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
سمنان

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
آمل

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
کرمانشاه

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
سنندج

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس IT
بیمه آسیا
زنجان

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور مالی
بیمه آسیا
ابهر

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
قزوین

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
آستارا

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
لاهیجان

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
سبزوار

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
نیشابور

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
تربت حیدریه

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
قوچان

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
بجنورد

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
بیرجند

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
شیراز

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
بوشهر

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
عسلویه

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس IT - آقا
بیمه آسیا
اهواز

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور مالی
بیمه آسیا
آبادان

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور مالی
بیمه آسیا
ایلام

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
بندر ماهشهر

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
خرمشهر

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
دزفول

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور مالی
بیمه آسیا
اراک

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
همدان

5 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
زاهدان

36 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
کرمان

36 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
کیش

36 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
کاشان

36 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
شهرکرد

36 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
اصفهان

36 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
سیرجان

36 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور مالی
بیمه آسیا
چابهار

36 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
قشم

36 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور مالی
بیمه آسیا
شهرضا

36 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای
بیمه آسیا
بم

36 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
میانه

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
اهر

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
مشکین شهر

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
مراغه

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
تبریز

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس حقوقی
بیمه آسیا
تبریز

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس حقوقی
بیمه آسیا
اهر

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس امور بیمه ای - آقا
بیمه آسیا
اردبیل

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس مالی و حسابداری
بیمه آسیا
اهر

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس مالی و حسابداری
بیمه آسیا
تبریز

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس مالی و حسابداری
بیمه آسیا
میانه

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس مالی و حسابداری
بیمه آسیا
جلفا

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس مالی و حسابداری
بیمه آسیا
ارومیه

39 روز پیش

مشاهده

بیمه آسیا

4.4

کارشناس مالی و حسابداری
بیمه آسیا
سلماس

39 روز پیش

مشاهده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت