لوگو جاب‌ویژن

گزارش سراسری وضعیت مهاجرت از منظر کارکنان و کارفرمایان

مهاجرت کارکنان در بخش های مختلف کسب و کار، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که سازمان ها اعم از سازمان های دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی با آن مواجه اند. برای آگاهی از وضعیت پدیده مهاجرت در سازمان های کشور، پیمایشی با همکاری مشترک رصدخانه مهاجرت ایران وابسته به پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف و جاب ویژن در اردیبهشت ۱۴۰۱ صورت گرفته است که در این پیمایش بیش از ۶ هزار نفر از فعالین در کسب و کارهای کشور شرکت کرده اند که در بخش های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت بوده اند.

دانلود گزارش مهاجرت

گزارش‌های حقوق و دستمزد

گزارش‌های آماری از بازار کار

کتاب‌های آموزشی

گزارش سراسری میزان افزایش حقوق، سال 1401

انتهای سال 1400 با نظرسنجی از 50000 شاغل در سراسر کشور گزارش جامعی از میزان حقوق و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم؛ گزارشی که در آن حقوق کارکنان گروه‌های شغلی مختلف با سابقه کاری مختلف و در شهرهای مختلف بررسی شده است. این گزارش در فروردین 1401 منتشر شده است.

دانلود گزارش

گزارش سراسری میزان افزایش حقوق، سال 1400

انتهای سال 99 با نظرسنجی از 40000 شاغل در سراسر کشور گزارش‌های جامعی از میزان حقوق و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم؛ گزارشی که در آن حقوق کارکنان گروه‌های شغلی مختلف با سابقه کاری مختلف و در شهرهای مختلف بررسی شده است. این گزارش ابتدای سال 1400 منتشر شده است.

دانلود گزارش

گزارش سراسری حقوق و دستمزد برنامه‌نویسان، سال 99

انتهای سال 98 با نظرسنجی از برنامه‌نویسان سراسر کشور گزارش جامعی از میزان حقوق حوزه‌های مختلف برنامه‌نویسی و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم. این گزارش در ابتدای سال 99 منتشر شده است.

دانلود گزارش

گزارش تفصیلی حقوق و دستمزد برنامه‌نویس‌ها، سال 98

انتهای سال 97 با نظرسنجی از برنامه‌نویسان سراسر کشور گزارش جامعی از میزان حقوق حوزه‌های مختلف برنامه‌نویسی و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم. این گزارش در ابتدای سال 98 منتشر شده است.

دانلود گزارش

گزارش سراسری شکاف حقوق و دستمزد، سال 97

این گزارش با بررسی داده‌های سایت جاب ویژن از حقوق درخواستی کارکنان و حقوق پیشنهادی کارفرمایان در سال 97 تهیه شده است.

دانلود گزارش