استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 4.6company score
okcs.com بیش از 5000 نفر
فروشگاه های زنجیره ای
سال تاسیس 1388
صنعت کالاهای مصرفی و تند گردش خرده فروشی / مرکز خرید / فروشگاه
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
آدرس وبسایت okcs.com

امتیاز سازمان

4.6
درباره ما
از سال 1392 که اولین فروشگاه تخفیف محور افق کوروش متولد شد تا به امروز بیش از 3000 فروشگاه و 20000 پرسنل در تمامی کشور در حال خدمات رسانی به مشتریان هستند. فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش نه تنها پیشتاز صنعت خرده فروشی و کالاهای تند گردش است بلکه در آخرین گزارش سازمان مدیریت صنعتی در رتبه سی و پنجمین شرکت برتر ایران به لحاظ درآمد قرار دارد. به خوبی آگاهیم رسیدن به چنین جایگاهی و توسعه و بهبود این فرایند تنها با تکیه بر دانش، تجربه و انگیزه سرمایه های انسانی میسر می شود.
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس منابع انسانی (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
کرمان

4 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

مسئول دفتر - خانم
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، ساعی - توانیر

4 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارمند فروشگاه‌های زنجیره‌ایی (منطقه) - آقا
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
نور | 15 - 12 میلیون تومان

8 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارمند فروشگاه‌های زنجیره‌ایی (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
آمل | 15 - 12 میلیون تومان

8 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارمند منابع انسانی (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
زنجان | 15 - 12 میلیون تومان

9 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس امور رفاهی
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، یوسف اباد

15 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، یوسف اباد

17 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس آموزش و توسعه منابع انسانی
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، ساعی - توانیر

18 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس آموزش
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، ساعی - توانیر

20 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کاردان مرچندایزینگ - آقا
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، عباس آباد (بهشتی)

20 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس تحلیل و پیاده سازی ( ERP حوزه مالی)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، ساعی - توانیر

23 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارمند بازاریابی و توسعه فروش (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، یوسف اباد

24 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارمند اداری و منابع انسانی (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، یوسف اباد

24 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس شبکه
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، ساعی - توانیر

25 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارمند فناوری اطلاعات (منطقه) - آقا
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
کرج، مهرشهر - فاز 4

30 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

Power BI Data Analyst
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، ساعی - توانیر

33 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس تحلیل داده
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، ساعی - توانیر

33 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس حسابرسی داخلی
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، ساعی - توانیر

37 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

حسابدار حقوق و دستمزد
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، ساعی - توانیر | 25 - 20 میلیون تومان

38 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارمند فروشگاه های زنجیره ای - آقا
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، تهران نو | 20 - 15 میلیون تومان

41 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

سرپرست منابع انسانی (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، عباس آباد (بهشتی)

41 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس منابع انسانی (جنرالیست)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، عباس آباد (بهشتی)

41 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس Helpdesk (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، عباس آباد (بهشتی)

41 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

سرپرست فروشگاه (منطقه) - آقا
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، امام حسین

41 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

سوپروایزر فروش - آقا (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، عباس آباد (بهشتی)

44 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس مالی و حسابداری (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، یوسف اباد

44 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس بازرگانی (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، عباس آباد (بهشتی)

44 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

سرپرست بازاریابی (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، عباس آباد (بهشتی)

44 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس برنامه ریزی (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، عباس آباد (بهشتی) | 20 - 15 میلیون تومان

44 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس HSE (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، عباس آباد (بهشتی)

44 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس برنامه ریزی
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، ساعی - توانیر

47 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس خرید و فروش سازمانی (منطقه)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
مشهد، الهیه

52 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس جذب و استخدام
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، یوسف اباد

52 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس نگهداری و تجهیز (منطقه) - آقا
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، چهارراه ولیعصر

52 روز پیش

مشاهده

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

4.6

کارشناس حسابداری
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران، ساعی - توانیر

55 روز پیش

مشاهده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت

سوالات متداول درباره شرایط استخدام کوروش

1 فروشگاه افق کوروش در چه شهرهایی نیاز به استخدام نیرو دارد؟
2 آیا ارسال رزومه برای آگهی‌های استخدام کوروش برای من هزینه‌ای دارد؟
3 فروشگاه کوروش در چه موقعیت‌‌های شغلی نیاز به جذب نیرو دارد؟

معرفی شرکت افق کورش و مزایای استخدام در این فروشگاه زنجیره‌ای

فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای دانست که تقریبا در تمامی شهرهای بزرگ و کوچک ایران مثل تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، زاهدان، خرم آباد، شهرکرد، تربت حیدریه، کرمانشاه، اسلامشهر و ... دارای چندین شعبه می‌باشد. فرصت‌های شغلی زیادی برای استخدام افق کوروش وجود دارد و یک شرکت با این عظمت، تعداد زیادی نیرو انسانی در حوزه‌های مختلفی، از مشاغل دیجیتالی گرفته تا مشاغل لجستیکی، تبلیغات، فروش و ... نیاز دارد.

آشنایی با شرکت افق کوروش

پیش از صحبت در رابطه با استخدام افق کوروش، بد نیست که شما را با این فروشگاه زنجیره‌ای عظیم، آشنا کنیم. 

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش یا OKCS، در سال 1387 توسط شرکت گلرنگ، افتتاح شد. در سال 1392، اولین فروشگاه از این مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در تهران آغاز به کار کرد. در سال 1397، این شرکت وارد بازار بورس شد و در سال 1392، موفق شد در رتبه 40 از میان 100 شرکت برتر در جمهوری اسلامی ایران، قرار گیرد. این فروشگاه به ارائه تخفیف های بسیار خوب به مشتریان خود، مشهور است.

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، در حال حاضر بیش از 2000 شعبه در شهرهای مختلف ایران دارد و بیش از 15 هزار نفر نیز در این مجموعه عظیم، مشغول به کار هستند. به علاوه، این سازمان دارای یک فروشگاه اینترنتی به نام اکالا است.

فرم استخدام فروشگاه افق کوروش

هرچند بهترین راه برای استخدام در کوروش، ارسال رزومه برای آگهی‌های شغلی منتشر شده در جاب ویژن است؛ اما شما با مراجعه به سایت افق کوروش نیز می‌توانید فرم استخدام افق کوروش را پر کرده و تقاضای خود را برای همکاری با این شرکت، ارسال کنید. 

مشاغل افق کوروش را می‌توان در سه دسته، جای داد:

  • مشاغل حوزه ستاد
  • مشاغل حوزه انبار و پخش
  • مشاغل حوزه فروشگاهی

شما با تکمیل پرسشنامه استخدامی و فرم استخدام فروشگاه افق کوروش، می‌توانید برای درخواست همکاری خود را برای کار کردن در هر گروه از مشاغل فوق، ارسال کنید.

در فرم استخدام افق کوروش، ابتدا از شما اطلاعات شخصی مثل سن، وضعیت نظام وظیفه، شماره موبایل و ... خواسته می‌شود. سپس باید بخش‌های دیگری مثل معرف، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، زبان‌های خارجی، دوره‌های آموزشی و مهارت‌های نرم‌افزاری را پر کنید و در انتها، در صورتی که سوالی دارید، از مجموعه افق کوروش بپرسید و می‌توانید فایل رزومه شخصی خود را نیز همراه با فرم استخدامی، ارسال کنید.

مزایای استخدام افق کوروش

افق کوروش یک سازمان بسیار معتبر است که حقوق و مزایای مناسبی برای تمامی کارکنان خودش، از پایین‌ترین رده‌های سازمانی تا بالاتری رده‌های سازمانی در نظر می‌گیرد. از بهترین مشاغل در افق کوروش که معمولا سطح تحصیلات بالایی نیاز دارند، می‌توان به مشاغل ستادی اشاره کرد. با این حال، مشاغل فروشگاهی و مشاغل انبار و پخش نیز در مقایسه با سازمان‌های مشابه، مزایای بسیار بیشتری دارند.

افق کوروش تمامی کارکنان خود را بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی می‌کند. در مشاغل ستادی، بخشی از حقوق به صورت ثابت و بخشی به صورت متغییر پرداخت می‌شود و به سطح عملکرد فرد، بستگی دارد و به صورت پاداش، به حقوق ثابت، اضافه می‌شود. همچنین، کسانی که در ستادهای افق کوروش کار می‌کنند از مزایای رفاهی این سازمان، برخوردار هستند.

استخدام در فروشگاه افق کوروش نیز مزایای خودش را دارد. یکی از این مزایا، انعطاف‌پذیری در ساعت کاری، با توجه به شیفیتی بودن کار است. فیش حقوقی که کارمندان فروشگاه‌های افق کوروش دریافت می‌کنند، از حداقل حقوق وزارت کار، بیشتر است. به علاوه، آموزش‌هایی به افراد ارائه می‌شود و این فرصت برای همه وجود دارد که به عنوان سرپرست فروشگاه، استخدام شوند.

کار کردن به عنوان سفیر کوروش هم خالی از مزایا نیست. سفیر افق کوروش به پیک‌های موتوری این فروشگاه زنجیره‌ای گفته می‌شود که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار می‌گیرند و پاداش بهره‌وری نیز به آن‌ها تعلق می‌گیرد. به علاوه، بیمه و بیمه تکمیلی نیز از دیگر مزایای استخدام افق کوروش به عنوان پیک موتوری است.

مشاغل حوزه انبار و پخش افق کوروش هم از این نظر که امکان پیشرفت شغلی بسیار خوبی دارند، مشاغل بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به کار کردن در حوزه انبارداری و پخش، محسوب می‌شوند.

در صورتی که به کار کردن در شیفت شب علاقه‌مند باشید می‌توانید برای آگهی استخدامی شغل های شب کار در کوروش، رزومه درخواست دهید.

به طور کلی می‌توان گفت که مزایای استخدام افق کوروش در مقایسه با فروشگاه های زنجیره ای دیگر، بسیار بهتر است.

شرایط استخدام در فروشگاه کوروش

شرایط استخدام افق کوروش برای مشاغل مختلف، متفاوت است و جزئیات شرایط را می‌‌توانید در توضیحات مربوط به آگهی شغلی مشاهده کنید. برای اینکه در ستادهای افق کوروش مشغول به کار شوید، باید دارای حداقل مدرک لیسانس باشید اما برای مشاغل انبارداری، پخش و فروشگاهی، مدارک تحصیلی پایین‌تر نیز مورد پذیرش است.

با توجه به تنوع در مشاغل ستادی مثل مدیریت و برنامه‌ریزی، لجستیک، فناوری اطلاعات، تجهیز و توسعه، روابط عمومی، حقوقی و ...، رشته‌های تحصیلی مختلفی برای کار کردن در ستاد، مورد پذیرش هستند اما اکثرا، نیاز به استخدام فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و حسابداری، وجود دارد.

به علاوه، واحد منابع انسانی افق کوروش، برای جذب نیروی انسانی در ستادهای این فروشگاه اینترنتی، به پارامترهایی مثلا خلاقیت و انعطاف‌پذیری نیز اهمیت می‌دهد.

سخت‌گیری شرایط استخدام افق کوروش برای استخدام صندوقدار در فروشگاه یا دیگر مشاغل فروشگاهی یا انبارداری و توزیع کمتر است و تحصیلات بالایی برای این مشاغل نیاز ندارید. با این حال برای کار کردن در این بخش‌های افق کوروش، باید شرایط جسمانی خوبی داشته باشید زیرا این کارها، تماما به صورت فیزیکی هستند و نیازمند ساعت‌ها، سر پا ایستادن می‌باشند.

البته مشاغل حوزه انبار و پخش را می‌توان به دو حوزه سرپرستی و عملیاتی تقسیم‌بندی کرد. برای مشاغل سرپرستی به حداقل تحصیلات در مقطع لیسانس رشته‌هایی مثل صنایع، مدیریت و حسابداری نیاز دارید.

برای کار کردن در حوزه عملیاتی نیز، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، گواهینامه رانندگی مرتبط و سلامت جسمانی، نیاز است و باید بتوانید در شیفت شب کار کنید و از سلامت جسمانی خوبی برخوردار باشید.

شرایط استخدام افق کوروش برای استخدام راننده داشتن گواهینامه مربوطه است. برای کار کردن به عنوان سفیر افق کوروش نیز باید دارای گواهینامه، کارت سبز و بیمه شخص ثالث باشید.

برای استخدام شدن در افق کوروش نیازی به شرکت در آزمون استخدامی ندارید و با ارسال رزومه به آگهی‌های شغلی این سازمان می‌توانید شانس خود را برای جذب شدن در یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه های زنجیره ای کشور، امتحان کنید.

استخدام افق کوروش برای فرزندان بازنشستگان

اخیرا، فروشگاه افق کوروش، امتیازاتی را برای فرزندان بازنشستگان در استخدام کارمند، در نظر می‌گیرد. در واقع، صندوق بازنشستگی کشور با عقد یک قرارداد با این شرکت، امکان استخدام کوروش را برای 2000 نفر از فرزندان بازنشستگان، فرآهم آورده است.

مشاهده آگهی‌های استخدام در شهرهای مختلف

تبریز    قم    تهران    همدان    شیراز    مشهد    اهواز     اصفهان

مشاهده بیشتر toggle