استخدام شرکت ماموت خودرو
استخدام شرکت ماموت خودرو

استخدام در شرکت ماموت خودرو

4.3company score
mammutkhodro.com 201 تا 500 نفر
تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودرو
سال تاسیس 1393
صنعت خودرو و صنایع وابسته
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شعبه ای از یک شرکت خارجی / سفارتخانه
آدرس وبسایت mammutkhodro.com

امتیاز سازمان

4.3
درباره ما
شرکت ماموت خودرو سازمانی پویا بر پایه کار تیمی بوده و بر انجام سیستماتیک کارها تمرکز دارد. در این شرکت خلاقیت فردی و همکاری در راستای خدمات شایسته و افزایش بهره وری در اولویت است.
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس کلیم
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

11 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

سرپرست گارانتی و پشتیبانی فنی
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

12 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

رئیس حسابداری مالی
شرکت ماموت خودرو
تهران، آرژانتین

12 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

تکنسن برق خودرو - آقا
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

12 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس سیستم ها و روش ها
شرکت ماموت خودرو
تهران، آرژانتین

12 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس فروش خودرو (شبکه نمایندگی ها)
شرکت ماموت خودرو
تهران، سعادت آباد

12 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس همولوگیشن - آقا
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

12 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس اداری و کارگزینی
شرکت ماموت خودرو
تهران، آرژانتین

17 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

سرپرست فروش نمایندگی ها(خودرو)
شرکت ماموت خودرو
تهران، سعادت آباد

26 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس استعدادیابی (جذب و توسعه منابع انسانی)
شرکت ماموت خودرو
تهران، آرژانتین

26 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

سرپرست استاندارد سازی نمایندگان (خودرو)
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

27 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس مالی
شرکت ماموت خودرو
تهران، آرژانتین

31 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس پشتیبانی نرم افزار
شرکت ماموت خودرو
تهران، آرژانتین

38 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس برنامه ریزی فروش خودرو
شرکت ماموت خودرو
تهران، آرژانتین

40 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس برنامه ریزی و کنترل عملکرد
شرکت ماموت خودرو
تهران، آرژانتین

73 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس خرید داخلی - آقا
شرکت ماموت خودرو
تهران، آرژانتین

75 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس فنی خودرو - آقا
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

46 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس پذیرش خودرو
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

50 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.3

کارشناس کنترل موجودی و سفارش گذاری (قطعات یدکی خودرو)
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

52 روز پیش

مشاهده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت