استخدام دنیای ماموت
استخدام دنیای ماموت

استخدام در دنیای ماموت

4.3company score
mammutworld.com 1001 تا 5000 نفر
خودرو و صنایع وابسته
سال تاسیس 1399
صنعت خودرو و صنایع وابسته
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی
آدرس وبسایت mammutworld.com

امتیاز سازمان

4.3
درباره ما
هدف ما در دنیای ماموت این است که در "کار خود بهترین باشیم" و این امر راه گشای ما در طراحی و تولید محصولاتی متمایز می باشد.
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
دنیای ماموت

4.3

کارشناس حسابداری
دنیای ماموت
کرج

3 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

مدیر بازرگانی داخلی
دنیای ماموت
هشتگرد

4 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

مدیر مالی
دنیای ماموت
کرج

4 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

باریستا
دنیای ماموت
تهران، آرژانتین

4 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس هوش تجاری
دنیای ماموت
کرج، هشتگرد

5 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

رئیس مالی - آقا
دنیای ماموت
کرج

5 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس سرمایه انسانی
دنیای ماموت
تهران، آرژانتین

5 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

مدیر فروش (صنعت خودرو)
دنیای ماموت
تهران، سعادت آباد

6 روز پیش

مشاهده

فوری
دنیای ماموت

4.3

کارشناس حسابداری - آقا
دنیای ماموت
هشتگرد

9 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

مدیر توسعه کسب و کار
دنیای ماموت
کرج

11 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارمند اداری و کارگزینی
دنیای ماموت
تهران، جاده مخصوص

12 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارمند تشریفات - آقا
دنیای ماموت
تهران، آرژانتین

12 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

رئیس تعمیرات و نگهداری - آقا
دنیای ماموت
هشتگرد | 25 - 35 میلیون تومان

13 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

سرپرست فروش و بازاریابی - آقا
دنیای ماموت
کرج

13 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس مالی
دنیای ماموت
تهران، قیطریه

17 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس بهداشت حرفه ای
دنیای ماموت
کرج

17 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

مدیر خرید داخلی - آقا
دنیای ماموت
کرج

18 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس بازرسی رنگ
دنیای ماموت
هشتگرد

23 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

سرپرست برنامه ریزی تولید
دنیای ماموت
هشتگرد

23 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس آموزش - آقا
دنیای ماموت
کرج

23 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

شاپیست
دنیای ماموت
هشتگرد

25 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس خرید داخلی
دنیای ماموت
هشتگرد | 20 - 25 میلیون تومان

25 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

مدیر منابع انسانی
دنیای ماموت
کرج

27 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

سرپرست آموزش و توسعه
دنیای ماموت
تهران، آرژانتین

27 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

دستیار مدیر عامل
دنیای ماموت
تهران، آرژانتین

27 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارمند تشریفات
دنیای ماموت
کرج

32 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس جذب و استخدام
دنیای ماموت
تهران، جاده مخصوص

32 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

تکنسین راه بری موتورخانه بخار - آقا
دنیای ماموت
هشتگرد

32 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

مدیر مالی - آقا
دنیای ماموت
هشتگرد

33 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

مدیر مالی
دنیای ماموت
کرج

34 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

آشپز
دنیای ماموت
هشتگرد

34 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس طراحی محصول
دنیای ماموت
هشتگرد

34 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس نوآوری
دنیای ماموت
کرج

34 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس خزانه
دنیای ماموت
تهران، آرژانتین

34 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

رئیس خرید داخلی - آقا
دنیای ماموت
کرج

34 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس بازاریابی محصول
دنیای ماموت
کرج

39 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس بازاریابی و فروش
دنیای ماموت
کرج

69 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

بازرس خرید داخلی
دنیای ماموت
کرج

69 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس HSE - آقا
دنیای ماموت
کرج

69 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس خرید داخلی - آقا
دنیای ماموت
کرج

69 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

مدیر فروش و بازاریابی
دنیای ماموت
کرج

69 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

سرپرست برنامه ریزی تولید - آقا
دنیای ماموت
کرج

69 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارمند آموزش دانشگاه - آقا
دنیای ماموت
کرج

40 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس کنترل پروژه
دنیای ماموت
کرج

40 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس تحلیل داده
دنیای ماموت
کرج

40 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

مدیر مهندسی تولید
دنیای ماموت
هشتگرد

41 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس مهندسی تولید
دنیای ماموت
هشتگرد

41 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس کالیبراسیون
دنیای ماموت
هشتگرد

41 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس مکانیک
دنیای ماموت
هشتگرد

41 روز پیش

مشاهده

فوری
دنیای ماموت

4.3

کارگر خدماتی - آقا
دنیای ماموت
هشتگرد

41 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

دستیار اجرایی معاونت - آقا
دنیای ماموت
کرج

73 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس تحقیقات بازار - خانم
دنیای ماموت
تهران، پونک | 15 - 20 میلیون تومان

74 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس حسابداری خزانه
دنیای ماموت
هشتگرد

45 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

رئیس پروژه عمرانی - آقا
دنیای ماموت
هشتگرد

46 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس خدمات پس از فروش (قطعات یدکی)
دنیای ماموت
تهران، پونک

76 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

رئیس برنامه ریزی تامین - آقا
دنیای ماموت
کرج

47 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

سرپرست برنامه ریزی تولید
دنیای ماموت
کرج

47 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

مسئول دفتر مدیر عامل
دنیای ماموت
کرج

48 روز پیش

مشاهده

فوری
دنیای ماموت

4.3

سرپرست توسعه منابع انسانی
دنیای ماموت
کرج، هشتگرد

48 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

سرپرست آموزش محصول
دنیای ماموت
تهران، پونک

79 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

سرپرست خدمات پس از فروش - آقا
دنیای ماموت
تهران، پونک

79 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

رئیس حسابرسی
دنیای ماموت
هشتگرد

51 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس حسابرسی
دنیای ماموت
هشتگرد

51 روز پیش

مشاهده

دنیای ماموت

4.3

کارشناس اداری و منابع انسانی
دنیای ماموت
تهران، پونک

52 روز پیش

مشاهده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت

سوالات متداول درباره شرکت ماموت

1 آیا ساخت و ارسال رزومه برای شرکت ماموت از طریق جاب ویژن، هزینه دارد؟
2 آیا امکان کارآموزی در شرکت ماموت وجود دارد؟
3 آیا استخدام شرکت ماموت فقط برای افراد دارای سابقه کار امکان‌پذیر است؟

معرفی شرکت ماموت دیزل و شرایط استخدامی آن

استخدام شرکت ماموت می‌تواند فرصتی استثنائی برای افرادی باشد که دوست دارند در یک شرکت موفق بین‌المللی به کسب تجربه بپردازند. اولین فعالیت‌های جدی این گروه صنعتی، از سال 1370 و با تولید تریلر و ساندویچ پنل آغاز شد. در ابتدای امر تولیدات این گروه در زمینی دو هکتاری انجام می‌شد و امروزه که حدود سی سال از آن روزها می‌گذرد، گروه صنعتی ماموت دیزل توانسته است خود را به‌عنوان تولیدکننده تخصصی تریلر، ساندویچ پنل و کانکس در سطح ایران و کشورهای همسایه منطقه خاورمیانه معرفی کند.

افتخارت گروه صنعتی ماموت دیزل

یکی از مهم‌ترین افتخارات این گروه، دریافت نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات اسکانیا در کشور است که منجر به گسترش حیطه فعالیت ماموت به حوزه تجارت خودرویی شده است. همچنین ماموت توانسته است طی چهار سال متوالی، رتبه اول رضایت مشتریان را کسب کرده و شعار خود مبنی بر «بهترین بودن در کار» را در عمل هم ثابت کند. 

شناخته شدن گروه ماموت در کشور به‌عنوان واحد صنعتی که محصولاتی باکیفیت و امن تولید می‌کند، باعث شده است این گروه بتواند وارد پروژه‌های بزرگ در داخل و خارج از مرزهای کشور شود. متخصصان گروه ماموت با تکیه بر دانش بالا و به‌روز خود از علم مصالح، طراحی سازه و مواد، توانسته است ایمن‌ترین و باکیفیت‌ترین سازه‌ها، ساندویچ پانل‌ها و کانکس‌ها را طراحی کرده و به مشتریان خود عرضه کند. تعداد بالای آگهی‌های استخدام شرکت ماموت نیز نشان از شهرت این شرکت دارد.

خدمات و محصولات شرکت ماموت

از جمله مهم‌ترین خدمات و محصولات ارائه‌شده توسط گروه صنعتی ماموت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

خدمات طراحی و اجرای سازه

شرکت ماموت در بسیاری از پروژه‌های صنعتی بزرگ کشور حضور داشته و این موضوع باعث شده است متخصصان این شرکت در زمینه طراحی و اجرای سازه‌های صنعتی و ساختمانی، خبره باشند. ازآنجاکه طراحی و اجرای سازه اولین قدم برای آغاز هر پروژه صنعتی و ساختمانی است، شناخت عواملی که در کیفیت نهایی سازه مؤثر هستند و طراحی دقیق آن، بسیار مهم است. 

بعد از طراحی سازه نوبت به اجرای آن می‌رسد که این فاز هم باید بادقت و وسواس خاصی انجام شود. تیم اجرای سازه در شرکت ماموت دارای دانش کافی در زمینه تحلیل روش‌های اجرای پروژه، شرایط پروژه، امکانات و توانایی‌های فنی بوده و می‌تواند با حفظ بالاترین کیفیت، این کار را به انجام برساند. نقطه قوت ماموت در این زمینه آن است که تیم‌های طراحی و اجرای سازه در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر فعالیت می‌کنند و این باعث شده است پروژه نهایی که به مشتریان تحویل داده می‌شود، دقیقاً مطابق با نیازمندی‌های آن‌ها باشد. همچنین به دلیل بزرگ بودن تیم‌های طراحی و اجرای سازه در این شرکت، آگهی‌های استخدام شرکت ماموت در این حوزه بیشتر از سایر حوزه‌ها است.

ساندویچ پانل

یکی از محصولات کلیدی که در ماموت تولید می‌شود، ساندویچ پانل است. ساندویچ پانل در واقع ساختاری شامل دو ورق است که میان آن‌ها فوم سخت پلی‌اورتان کار شده است. موارد مصرف ساندویچ پانل شامل صنعت ساختمان‌سازی، پوشش سوله‌ها، کارخانجات، انبارها، نمایشگاه‌ها، سردخانه‌ها و صنایع برودتی، کانکس‌ها و ... است. ساندویچ پانل‌های ماموت در برابر سرما، گرما، اشعه ماوراء بنفش خورشید، آتش، مواد شیمیایی، رطوبت، فشار باد و زلزله مقاومت بالایی دارند. انواع ساندویچ پانل در شرکت ماموت عبارت‌اند از:

 • دیواری
 • سقفی
 • سردخانه‌ای
 • اتاق تمیز
 • پیچ مخفی
 • کاربری خاص

کانکس

یکی دیگر از محصولات مهمی که در کارخانجات ماموت تولید می‌شود کانکس است. انواع کانکس‌هایی که در این شرکت تولید می‌شوند عبارت‌اند از:

 • کانکس استاندارد
 • کانکس با قابلیت مونتاژ
 • کانکس ساختمانی
 • کانکس قابل گسترش
 • کانکس سردخانه‌ای
 • کانکس مخابراتی
 • کانکس سیار

جرثقیل سقفی

ماموت علاوه بر تولید محصولاتی مثل ساندویچ پانل و کانکس، در زمینه تأمین تجهیزات جابه‌جایی مواد و جرثقیل هم صاحب‌نظر است. این شرکت با تکیه بر دانش تخصصی مهندسان خود توانسته است طراحی، ساخت و تأمین و نصب انواع جرثقیل‌های صنعتی را نیز در برنامه کاری خود بگنجاند. انواع جرثقیل‌هایی که در ماموت تولید می‌شوند شامل جرثقیل‌های سقفی، دروازه‌ای، ستونی، دیواری، مونوریل و جرثقیل‌ها و بالابرهای ضد انفجار هستند.

خدمات انتقال و نصب محصول

یکی از چالش‌های پیش‌روی مشتریان محصولات ماموت، حمل‌ونقل ایمن آن‌ها است. ماموت علاوه بر تولید محصولات، مسئولیت حمل‌ونقل ایمن آن‌ها را نیز به کمک شبکه گسترده حمل‌ونقل خود با قیمتی به‌صرفه و اقتصادی به عهده گرفته است.

همچنین این شرکت خدمات نصب ساندویچ پانل را نیز به مشتریان خود ارائه می‌کند. ماموت با رعایت استانداردهای معتبر و تعریف‌شده خود، این وظیفه را به‌خوبی انجام داده و رضایت مشتریان خود را کسب کرده است.

خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

پیشرفته‌ترین مرکز تحقیقاتی پلی‌اورتان در کشور در کارخانجات گروه ماموت مستقر است. متخصصان آزمایشگاهی این مرکز به‌صورت تخصصی روی انواع فوم‌ها تحقیق می‌کنند و تلاش می‌کنند با نظارت روی خط تولید ساندویچ پانل، رضایت حداکثری مشتریان شرکت را به دست آورند. 

همچنین در این شرکت یک آزمایشگاه کنترل کیفیت رنگ مستقر است که به بررسی کیفی مواد شیمیایی و پوشش‌های به‌کاررفته در محصولات ساندویچ پانل پیش از مصرف می‌پردازد. در این آزمایشگاه تست‌های مختلفی انجام شده و روی کیفیت محصولات نهایی سخت‌گیری خاصی اعمال می‌شود. شما می‌توانید در همین صفحه آگهی‌های استخدام شرکت ماموت را برای کارشناسان کنترل کیفیت مشاهده کنید و در صورت تمایل برای آن‌ها رزومه بفرستید.

سایر محصولات

سایر محصولات تولیدشده در واحد صنعتی ماموت شامل تریلر، اتاق‌های ایزوله و کانتینر می‌شود.

شرایط استخدام شرکت ماموت

استخدام شرکت ماموت دیزل باتوجه‌به وسعت فعالیت‌های این شرکت، می‌تواند فرصت خوبی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی باشد. البته فعالیت‌های این شرکت آن‌قدر گسترده است که فرصت‌های استخدامی آن تنها به رشته‌های فنی مهندسی خلاصه نمی‌شود. برخی از موقعیت‌های شغلی این شرکت عبارت‌اند از:

 • استخدام حسابدار
 • استخدام اپراتور دستگاه
 • استخدام مدیر بازاریابی
 • استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ
 • استخدام کارشناس کنترل کیفیت
 • استخدام جوشکار
 • استخدام کارمند منابع انسانی
 • استخدام مهندس صنایع
 • استخدام کارگر ساده

دفتر مرکزی شرکت ماموت در شهر تهران و خیابان وزرا قرار دارد. همچنین کارخانه تولیدی محصولات ماموت در اتوبان کرج به قزوین، شهرک صنعتی هشتگرد، بعد از پل هوایی کردان مستقر است. باتوجه‌به این موضوع، معمولاً در استخدام شرکت ماموت به‌خصوص برای مشاغلی که نیاز به حضور در واحد صنعتی دارد، اولویت با ساکنین کرج و هشتگرد است. نکته قابل‌توجه این است که در شرایط استخدامی این شرکت برای برخی موقعیت‌های شغلی، روی جنسیت آقا یا خانم تاکید شده است.

ساعت کاری شرکت ماموت

ساعت کاری در این شرکت بستگی زیادی به نوع شغل دارد. بااین‌حال به‌صورت عمومی ساعت کاری کارخانه از روزهای شنبه تا چهارشنبه و ساعت 7 الی 16:30 و ساعت کاری دفتر تهران (زعفرانیه) از 8 الی 17 است. از جمله مهم‌ترین مزایا و تسهیلات ارائه شده توسط این شرکت به کارکنان می‌توان به سرویس رفت‌وبرگشت، پنجشنبه‌های تعطیل، تعطیلات تابستانی، امکانات ورزشی، بیمه تکمیلی، وام، پاداش، ناهار، بسته‌ها و هدایای مناسبتی اشاره کرد.

فرم استخدام شرکت ماموت

اگر قصد دارید وارد این شرکت شده و شروع به کسب تجربه کنید، باید فرم استخدام در شرکت ماموت دیزل را پر کنید یا از طریق جاب ویژن رزومه خود را طراحی کرده و برای موقعیت‌های شغلی درج‌شده در همین صفحه ارسال کنید. ازآنجاکه فرم استخدامی در سایت این شرکت درج نشده است، ساده‌ترین راه برای اعلام آمادگی همکاری، ارسال رزومه از طریق این صفحه است. شما می‌توانید با استفاده از رزومه‌ساز دوزبانه جاب ویژن، در کمترین زمان ممکن رزومه حرفه‌ای خود را طراحی کرده و سپس برای موقعیت‌های شغلی تمام وقت و پاره‌وقت شرکت ماموت دیزل ارسال کنید.

مشاهده آگهی‌های استخدام در گروه‌های شغلی پرتقاضا

مهندس صنایع    مدیر بازاریابی    دیجیتال مارکتینگ    حسابدار

مشاهده بیشتر toggle