لوگو جاب‌ویژن
استخدام خدمات ارتباطی ایرانسل
استخدام خدمات ارتباطی ایرانسل
خدمات ارتباطی ایرانسل 4.7
irancell.ir 1001 تا 5000 نفر
Sale force in Telecoms
سال تاسیس 2005
صنعت تلکام
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شعبه ای از یک شرکت خارجی / سفارتخانه
آدرس وبسایت irancell.ir

امتیاز سازمان

4.7
درباره ما
از زمان دریافت مجوز ارائه خدمات ارتباطات راه دور در سال1383، به عنوان شرکت نوآور و پویای ایران، با هدف ارائه خدماتی در سطح جهانی، با قدرت گام برداشته ایم و در تجهیز مشترکان خود با سریع ترین و گسترده ترین شبکه اینترنت کشور پیشگام بوده ایم. اولین شبکه TD-LTEو اولین شبکه 4G/LTE در ایران توسط ایرانسل راه اندازی شد تا تجربه اینترنت همراه و ثابت را برای ایرانیان متحول کند. ما با اتصال بیش از 45 میلیون نفر در ایران تا امروز، در ارائه دنیایی از خدمات دیجیتالی جدید و جسورانه به مشتریان خود پیشرو بوده ایم.
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Management Reporting Accountant Trainee
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی
پاره وقت امکان جذب کارآموز

دیروز

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Digital Media Specialist
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

دیروز

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Customer Service Operation Team Leader (External Contract)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، شادآباد

دیروز

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Product Specialist
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

4 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Technical Supervision Operation Specialist (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

4 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Digital Sales Support Supervisor (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

4 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

FTTH Technical Field Supervisor: Shahroud (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
شاهرود

5 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

FTTH Technical Field Supervisor: Kamal Shahr (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
کمالشهر

5 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

FTTH Technical Field Supervisor: Arak (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
اراک

5 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Enterprise Business Financial Specialist (Contractor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

6 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Project Coordinator (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
همدان

7 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

IPBB Planning and Optimization Engineer (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

7 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Radio Planning Engineer (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

7 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Legal Specialist
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

11 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

S&D Business Analyst
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

13 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Strategy Planning and Transformation Trainee
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی
امکان جذب کارآموز

14 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - تهران
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، شادآباد | 10 - 8 میلیون تومان
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

20 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Postpaid Reporting and Analytics Administrator
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

20 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

IT Service Support Manager
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

20 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Incident And Problem Management Analyst
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

20 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Leased BTS Property Coordinator
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

22 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Revenue Assurance Specialist
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

25 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Social Media Supervisor (External Contract)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، شادآباد

25 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Facilities Project Civil Engineer
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

27 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Fixed Assets Accountant
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

27 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Enterprise CVM Specialist
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

28 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Packet Core Planning Engineer (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

28 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Enterprise Business Sales Executive (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - خوزستان
خدمات ارتباطی ایرانسل
اهواز
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - چهارمحال و بختیاری
خدمات ارتباطی ایرانسل
شهرکرد
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - همدان
خدمات ارتباطی ایرانسل
همدان
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - خراسان جنوبی
خدمات ارتباطی ایرانسل
بیرجند
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - هرمزگان
خدمات ارتباطی ایرانسل
بندرعباس
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - مرکزی
خدمات ارتباطی ایرانسل
اراک
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - قم
خدمات ارتباطی ایرانسل
قم
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - کرمان
خدمات ارتباطی ایرانسل
کرمان
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - کردستان
خدمات ارتباطی ایرانسل
سنندج
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - کرمانشاه
خدمات ارتباطی ایرانسل
کرمانشاه
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

کارشناس مرکز تماس (Call Center) - ایلام
خدمات ارتباطی ایرانسل
ایلام
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

32 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Billing And Charging Engineer
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

33 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Corporate Digital Services Support (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

33 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

IPBB Planning and Optimization Engineer
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

33 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Digital P&S Growth General Manager
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

27 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

People Analytics Administrator (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

35 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Video Content Production Administrator (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی
امکان جذب کارآموز

35 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

FTTH Technical Field Engineer (Vendor) (Onsite) - Sadra
خدمات ارتباطی ایرانسل
شیراز | 25 - 20 میلیون تومان

40 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Enterprise Business Financial Planning and Quality Assurance Manager
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

43 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Enterprise Business Financial Operations Manager
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

43 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Project Manager (USO) (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

46 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Irancell Store Representative (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

47 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Product Growth Manager
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

48 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Enterprise Business Sales Enablement Specialist
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

50 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Project Accountant
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

50 روز پیش

مشاهده

فوری
خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Employee Engagement Specialist
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

53 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Customer Intelligence Analyst
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، شادآباد

53 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Regional Logistics Coordinator(tabriz)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تبریز

54 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Talent Acquisition Administrator (Vendor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

54 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

Leased BTS Property Coordinator -Bandar Abbas
خدمات ارتباطی ایرانسل
بندرعباس

55 روز پیش

مشاهده

خدمات ارتباطی ایرانسل

4.7

General Ledger Assistant (contractor)
خدمات ارتباطی ایرانسل
تهران، هروی

57 روز پیش

مشاهده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت

سوالات متداول درباره شرکت ایرانسل

1 چگونه برای آگهی‌های استخدام ایرانسل رزومه بفرستم؟
2 آیا ارسال رزومه به آگهی‌های استخدام ایرانسل برای من هزینه‌ای دارد؟
3 آیا برای کار کردن در ایرانسل، کارت پایان خدمت نیاز دارم؟

آشنایی با شرکت ایرانسل و فرصت‌های شغلی در این شرکت

شرکت ارتباطات سیار ایران یا ایرانسل، یکی از دو اپراتور اصلی تلفن همراه و رقیب اصلی شرکت همراه اول است. بسیاری از متخصصین حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسی و مخابرات، در آرزوی استخدام ایرانسل هستند. البته این شرکت، فرصت‌های شغلی بسیار متنوع دیگری مثل کارشناس پشتیبانی از مشتریان، کارشناس بازاریابی و فروش، data scientist و... دارد.

معرفی شرکت ایرانسل

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به عنوان بهترین شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی در کشور، اولین اپراتوری است که سرویس اینترنت 4G را در کشور ما، راه‌اندازی کرد. به علاوه، این شرکت، سریع‌ترین سرویس اینترنت بی‌سیم مودم خانگی و اداری را در کشور دارد و بزرگ‌ترین اپراتور دیتای ایران است.

مراحل استخدام ایرانسل

شرکت ایرانسل در حال حاضر، بیش از 3000 نفر نیرو دارد. با این حال، این شرکت، همچنان به فکر توسعه و استخدام تعداد بیشتری نیروی متخصص است. ایرانسل در سال 1402، نیاز بالایی به جذب نیروی انسانی دارد و در جایگاه‌های شغلی متنوعی، استخدام می‌کند. شما می‌توانید در سایت کاریابی جاب ویژن، برای هر آگهی استخدام ایرانسل که با شرایط شما همخوانی دارد، رزومه بفرستید. این شرکت، دارای نمایندگی‌های متعددی در تمامی شهرهای ایران است و این نمایندگی‌ها نیز نیروی انسانی استخدام می‌کنند.

مراحل استخدام در شرکت Irancell به شرح زیر است:

1- ارسال رزومه از طریق کاریابی جاب ویژن

2- بررسی رزومه‌ها توسط واحد منابع انسانی ایرانسل

3- ارزیابی اولیه متقاضی به صورت تلفنی یا تماس تصویری

4- مصاحبه اولیه برای ارزیابی تخصص با حضور مدیر مستقیم

5- مصاحبه رفتاری و روانشناسی در حضور تیم استخدام و مدیر مستقیم

6- دریافت مدارک لازم برای استخدام از کارجو

7- جلسه پیشنهاد حقوق و مزایا

8- حضور و آشنا شدن با سازمان توسط واحد منابع انسانی و آغاز به کار

حقوق کارمندان شرکت ایرانسل

پیش از اینکه در رابطه با شرایط استخدام ایرانسل در سال 1402 صحبت کنیم، بد نیست که اشاره‌ای به حقوق کارمندان شرکت ایرانسل داشته باشیم. میزان حقوق و دستمزد کارکنان در واحدهای مختلف شرکت ایرانسل، بر اساس جایگاه شغلی و سابقه کار، تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارد ولی حداقل حقوقی که کارکنان این شرکت دریافت می‌کنند، کمی بیشتر از حقوق وزارت کار است. به علاوه، این شرکت، مزایا و امکانات رفاهی بسیار خوبی به کارکنان خودش ارائه می‌دهد.

شرایط استخدام ایرانسل

شرکت ایرانسل، ظاهرا دارای مالکیت خصوصی است اما ارتباط نزدیکی با نهادهای وابسته به قدرت در جمهوری اسلامی دارد. بنابراین، شرایط کار کردن در این شرکت، تا حد زیادی شبیه به سازمان‌های دولتی است. برای مثال، آقایان برای کار کردن در این سازمان، باید کارت پایان خدمت ارائه دهند. 

از دیگر شرایط کار کردن در این سازمان می‌توان به شرایط سنی اشاره کرد. ایرانسل ترجیح می‌دهد که برای جایگاه‌های شغلی غیرمدیریتی، نیروهای جوان‌تر از 34 سال را استخدام کند. این شرکت، به سطح زبان انگلیسی و تحصیلات نیز توجه ویژه‌ای دارد و برای کار کردن در این سازمان باید دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس باشید.

استخدام ایرانسل 1402

شرکت ایرانسل در سال 1402 نیاز بالایی به استخدام کارمند و نیروی متخصص دارد. در ادامه، بعضی از مهم‌ترین فرصت‌های شغلی این شرکت در سال 1402 را به شما معرفی می‌کنیم.

استخدام متخصص برند

برای استخدام به عنوان متخصص برند در ایرانسل باید دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس بازرگانی یا دیگر رشته‌های مرتبط باشید. حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط و مدیریتی برای این جایگاه شغلی ضروری است. سابقه کار کردن در یک سازمان با اندازه متوسط یا بزرگ‌تر و تسلط به زبان انگلیسی، دیگر شروط استخدام شدن به عنوان مدیر برند در شرکت ایرانسل هستند.

استخدام مدیر حفاظت فیزیکی در ایرانسل تهران

برای کار کردن به عنوان مدیر حفاظت فیزیکی در شرکت ایرانسل باید دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس بازرگانی یا رشته‌های مرتبط، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط و سابقه کار مدیریتی و سابقه کار در سازمان‌های متوسط یا بزرگ‌تر، باشید. احراز این شغل، نیازمند آشنایی به زبان انگلیسی است.

استخدام سرپرست فروش در ایرانسل کرج

در صورتی که دارای حداقل مدرک لیسانس هستید و قبلا کار فروش انجام داده‌اید، می‌توانید برای آگهی استخدام سرپرست فروش در ایرانسل کرج، رزومه بفرستید. شرایط استخدام ایرانسل برای این جایگاه شغلی، بسیار ساده است و فقط باید دارای حداقل شرایط باشید تا بتوانید کار خود را به عنوان کارشناس فروش ایرانسل در شهرهای مختلف ایران، شروع کنید.

استخدام MTNI Store Supervisor در ایرانسل اهواز

برای احراز این شغل باید دارای حداقل 3 تا شش سال سابقه کار مرتبط در حوزه فروش و بازاریابی باشید. وظیفه اصلی کسی که در این جایگاه شغلی قرار می‌گیرد، تعیین محل مناسب برای راه‌اندازی نمایندگی‌های ایرانسل و تبلیغ خدملات این نمایندگی‌ها است.

استخدام مدیر خدمات

در صورتی که دارای حداقل مدرک لیسانس در رشته‌های مرتبط با روابط عمومی هستید و سه تا شش سال سابقه کار مدیریتی در حوزه خدمات دارید، می‌توانید برای آگهی استخدام ایرانسل در جایگاه شغلی مدیر خدمات، رزومه بفرستید.

جذب Risk Analyst

برای کار کردن در این جایگاه شغلی باید دارای حداقل 6 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه و حداقل مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط باشید. احراز این شغل، نیازمند سطح بالای زبان انگلیسی است.

استخدام ایرانسل در جایگاه شغلی Product Administrator

برای کار کردن به عنوان ادمین محصول در ایرانسل باید به نرم‌افزارهای مایکروسافت آفیس مسلط باشید. این شغل، نیازمند حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت، کسب و کار یا بازرگانی است و به سطح خوبی از زبان انگلیسی نیاز دارد.

استخدام حراست ایرانسل تبریز و ایرانسل اصفهان

برای کار کردن به عنوان نگهبان در شرکت ایرانسل در تبریز و اصفهان، باید دارای سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک لیسانس باشید.

استخدام نمایندگی ایرانسل در تهران

یکی از فرصت‌های استخدام ایرانسل تهران، استخدام در نمایندگی‌های ایرانسل در شهر تهران است. نمایندگی‌ها برای انجام کارهای روزمره و فروش، نیازمند متصدی هستند و حتی افراد دارای مدرک دیپلم را نیز استخدام می‌کنند.

استخدام کارآموز در ایرانسل

شرکت ایرانسل، توجه زیادی به کارآموزی دارد و دوره‌های کارآموزی متعددی در مشاغل تخصصی حوزه ارتباطات برگزار می‌کند. در صورتی که سابقه کار ندارید و تازه فارغ‌التحصیل شده‌اید یا هنوز در حال تحصیل هستید و علاقه دارید که با یک شرکت بزرگ در حوزه ارتبطات کار کنید، به شما توصیه می‌کنیم که حتما برای آگهی‌های استخدام ایرانسل به عنوان کارآموز رزومه بفرستید.

آگهی‌های استخدام شهرهای مختلف ایران

تهران     اصفهان      تبریز      کرج      شیراز

مشاهده بیشتر